Знайдіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо при згорянні 4,4 г його утворюється 6,72л…

Знайдіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо при згорянні 4,4 г його утворюється 6,72л…

Знайдіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо при згорянні 4,4 г його утворюється 6,72л…
0
16 июня 2020

Знайдіть молекулярну формулу вуглеводню, якщо при згорянні 4,4 г його утворюється 6,72л вуглекислого газу (н.у) і 7,2 г води. Відносна густина вуглеводню за киснем 1,375(50 балов)

Дано

m(CxHyOz) = 4.4 g

V(CO2) = 6.72 L

m(H2O) = 7.2 L

D(O2) = 1.375

————————

CxHyOz-?

M(CxHyOz) = D(O2) * 32 = 1.375 * 32 = 44 g/mol

n(CO2) = V(CO2) / Vm = 6.72 / 22.4 = 0.3 mol

n(C) = n(CO2) = 0.3 mol

n(C)  = 0.3 mol

M(C) = 12 g/mol

m(C) = n*M = 0.3 * 12 = 3.6 g

M(H2O) = 18 g/mol

n(H2O) = m/M = 7.2 / 18 = 0.4 mol

n(H2) = 2n(H2O)

n(H2) = 2*0.4 = 0.8 mol

M(H) = 1 g/mol

m(H) = n*M = 0.8 * 1 = 0.8 g

Определяем находиться ли здесь кислород по массе?

m(O2)  = m(CxHyOz)  – (m(C) + m(H) ) = 4.4 – ( 3.6 + 0.8 ) = 0 g

В этом соединения атом кислорода отсутствует, ==> CxHy

CxHy = 0.3 : 0.8 = 3 :8 

C3H8 –  ПРОПАН

M(C3H8) = 12*3 + 1*8 = 44 g/mol 

ответ ПРОПАН

Дано:

m(ВВ) = 4,4 г

V(CO2)= 6,72 л

m(H2O) =7.2 г

D(O2)=1.375 

Знайти 

Формулу ВВ -?

Розв’язок.

При спалюванні вуглеводню отримуємо СО2 та Н2О, до складу вуглеводню Оксиген не входить. Знаходимо кількість Карбону та Гідрогену:

n(C)=n(CO2) = 6,72 л/22,4 л = 0,3 моль

n(H)=2n(H2O)

n(H2O) = m/M = 7,2 г/18 г/моль = 0,4 моль

n(H2)=2*0,4 моль = 0,8 моль

С:Н = 0,3:0,8 = 3:8

Таким чином, простіша формула вуглеводню С3Н8

Розрахуємо молярну масу вуглеводню за відносною густиною за киснем

M(BB) = D(O2)*M(O2)= 1,375*32 г/моль = 44 г/моль

Розрахуємо молярну масу простішої формули вуглеводню:

М(С3Н8) = 12*3+8*1 = 44 г/моль

Отже, простіша формула є істиною.

Відповідь: С3Н8

Комментировать
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно